നിലാവിന്റെ തൂവെള്ള വെളിച്ചം വീട്ടുമുറ്റത്ത് പരന്നത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു. സംഗീതസാന്ദ്രമായ ആ രാത്രിയിലെ നിലാവിന്റെ അവര്‍ണ്ണനീയമായ ശോഭയില്‍ ഞാനലിഞ്ഞുപോയി. കാര്‍മേഘങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്ന നിലാവിനെ കാണാന്‍ ഞാനെന്നും ആ മരച്ചോട്ടിലെത്തും. മരച്ചില്ലകള്‍ക്കിടയിലൂടെ നിലാവിനെ എന്നും ഒരു നോക്കു കാണണം. അത്രയേ ഞാനാഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ.
Continue reading